Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
O firmie
Firma „ATEST Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw dr inż. Kazimierz Chojnowski” z siedzibą w Warszawie, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem ewidencyjnym 219242. Data rozpoczęcia działalności: 22 czerwca 1992 r.

Firma zajmuję się przede wszystkim wyceną nieruchomości, przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń. Oprócz tego w swoim dorobku posiadamy również wycenę marki firmy, wyceny sporządzone w celach ubezpieczeniowych, księgowych oraz dla potrzeb sądowych. Świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych, firm, samorządów, urzędów państwowych, sądów i banków. Przy realizacji wycen wymagających szczególnej wiedzy i doświadczenia współpracujemy z pracownikami uczelni wyższych i instytutów naukowych.
 
dr inż. Kazimierz ChojnowskiWłaścicielem firmy jest dr inż. Kazimierz Chojnowski:
  • uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Prezesa  Urzędu  Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - Nr 2506 z dnia 24 maja 1997 r.
  • Przeszkolenie w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego. Nr zaświadczenia 1480/XXVI/00 z 21.09.2000 r.
  • absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw w Instytucie Organizacji
    i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” (2007r.)
  • członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Uczestnik licznych seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich SIMP w zakresie wyceny majątku ruchomego: maszyn, urządzeń i pojazdów.

Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU.

Firma ATEST Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw zatrudnia na stałe następujące osoby:
  • Edyta Kuchnicka - mgr inż. w zakresie geodezji i wyceny nieruchomości Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Geodezji i Kartografii, absolwentka Studiów Podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami” Politechniki Warszawskiej 
  • Ewa Boguszewska - mgr inż. w zakresie geodezji i kartografii, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, absolwentka Podyplomowego Studium Wyceny Nieruchomości Politechniki Warszawskiej
  • Anna Jóźwik - absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, studentka Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Ekonomia, Wydział Ekonomiczny, absolwentka Podyplomowego Studium Wyceny Nieruchomości SGH.

Atest