Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Cele wyceny

 Każda wycena sporządzona jest dla ściśle określonego celu. Określenie celu wyceny następuje poprzez wskazanie przeznaczenia dla jakiego operat szacunkowy został opracowany i w jakim wyłącznie może być wykorzystany. O celu wyceny decyduje zamawiający i wynika on z jego konkretnej potrzeby.


W zależności od celu wyceny i rodzaju nieruchomości rzeczoznawca majątkowy określa:

 • zakres wyceny
 • rodzaj określonej wartości
 • podejście, metodę i ewentualnie technikę wyceny,

Cele wyceny wynikają zarówno z przepisów prawa jak i podejmowania poważnych decyzji dotyczących nieruchomości. Przepisy określają obowiązek sporządzenia wycen przede wszystkim dla ochrony interesów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Przykładowe cele określenia wartości nieruchomości to:

 • Ustalenie ceny kupna-sprzedaży.
 • Ustalenie ceny wywoławczej przy sprzedaży.
 • Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
 • Ustalenie podstawy dla odpisów amortyzacyjnych.
 • Ustalenie wielkości zabezpieczenia kredytu.
 • Ustalenie wielkości opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn lub od czynności cywilno-prawnych).
 • Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownikowi wieczystego.
 • Obliczenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości lub jej części.
 • Obliczenie odszkodowania za szkody.
 • Ustalenie wysokości ubezpieczenia.
 • Rozliczenia poniesionych nakładów.
 • Obliczenie opłaty adiacenckiej.
 • Obliczenie renty planistycznej.
 • Obliczenie należności za wyłączenie gruntu rolnego (leśnego) z produkcji.
 • Zaliczenie mienia pozostawionego za granicą na poczet nabycia nieruchomości.
 • Wprowadzenie majątku aportem do spółki.

Przedstawione cele wyceny różnych rodzajów mienia dotyczą najczęściej spotykanych przypadków.

Atest