Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Wycena nieruchomości komercyjnych
Jako firma ATEST posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu wycen nieruchomości komercyjnych na terenie całej Polski, w tym obiektów biurowych, magazynowych, handlowych, usługowych oraz zakładów produkcyjnych.  
 
Metodologia

Wycena nieruchomości komercyjnych,  które mogą generować dochód dokonywana jest w podejściu dochodowym. Zgodnie z art. 153 ust. 2 „Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Podejście to stosuje się przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód.” Ze względu na charakter  nieruchomości oraz rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie wyróżniamy dwie metody:
  • metodę zysków,
  • metodę inwestycyjną
oraz dwie techniki:
  • technikę kapitalizacji prostej
  • technikę dyskontowanie strumieni pieniężnych.

W zależności od celu oraz potrzeb klientów, wycena nieruchomości komercyjnych dokonywana jest również w podejściu porównawczym lub kosztowym.

Wymagane dokumenty
Atest