Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Wycena maszyn i urządzeń
Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wyceny maszyn i urządzeń, dotychczas dokonywaliśmy oszacowania wartości:
  • maszyn i urządzeń m.in. dla przemysłu spożywczego, budowlanego, poligraficznego
  • ciągów technologicznych
  • pojazdów (w tym wycenę helikoptera),
  • wyposażenia przedsiębiorstw, obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych
  • maszyn i urządzeń rozrywkowych w tym karuzel, elementów wyposażenie placów i sal zabaw.

Uczestniczyliśmy wielokrotnie w szkoleniach z wyceny majątku w zakresie maszyn, urządzeń i pojazdów organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedziba w Warszawie oraz firmę BOMIS z siedzibą w Poznaniu.

Metodologia


Podstawą wyceny wartości maszyn i urządzeń jest ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U.  121, poz. 591, tekst jednolity z 27 marca 2002 (Dz. U. 76, poz. 694 z póz. zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. nr 6, poz. 35 ze zmianami) oraz zalecenia  podawane w  literaturze technicznej.

Wyceny maszyn i urządzeń dokonuje się trzema metodami z zależności od stanu technicznego oraz dostępności na rynki :
  • metodą porównawczą – w przypadku środków technicznych ogólnodostępnych na rynku
  • metodą kosztową – w przypadku środków technicznych unikatowych, niedostępnych na rynku
  • metodą pozostałościową – w przypadku środków technicznych nie nadających się do dalszej eksploatacji

Wymagane dokumenty
Atest