Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Zakres usług
W ramach prowadzonej działalności oferujemy usługi w zakresie:
 • wyceny nieruchomości
 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • wyceny środków trwałych
 • opracowań i ekspertyz w zakresie rynku nieruchomości i doradztwa
 • opracowań i ekspertyz dotyczących efektywności inwestowania i ich rozwoju
 • porad, konsultacji
 • wykonywania opinii do celów sądowych
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rumieniu przepisów o rachunkowości
 • opracowań i ekspertyz dotyczących skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • wyceny bankowo – hipotecznej wartości
 • wyceny nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP na potrzeby realizacji prawa do rekompensaty
Atest