Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Wartość odtworzeniowa

 Wartość odtworzeniowa określa się dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne. Wartość odtworzeniowa jest równa kosztom jej odtworzenia z uwzględnieniem stopnia zużycia. Wartość odtworzeniową  nieruchomości określa się przy zastosowaniu podejścia kosztowego.

Zgodnie ze standardem KSWP 1 PKZW „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa” wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom nabycia gruntu i kosztom wytworzenia jego części składowych z uwzględnieniem stopnia zużycia, przy założeniu że koszty te  zostały poniesione w dniu wyceny. Może być określana w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości posiadającej inne odtwarzalne części składowe, może dotyczyć określania wartości odrębnych odtwarzalnych części składowych gruntu. Koszt nabycia gruntu odpowiada jego wartości rynkowej.

Atest