Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Wartość indywidualna

Wartość indywidualna (nazywana często wartością inwestycyjną) prezentuje wartość konkretnej nieruchomości dla konkretnego inwestora. Jej określenie oparte jest na indywidualnych  wymaganiach i kryteriach inwestowania (np. wymagany zysk, założony sposób kredytowania inwestycji wraz z kosztem kredytu itp.).

Wartość indywidualna odzwierciedla cenę , jaka inwestor skłonny jest zapłacić za konkretna nieruchomość , przy uwzględnieniu przewidywanej jej zdolności do zaspokojenia jego oczekiwań. Klient uczestniczy więc w procesie wyceny, formułując do niej określone założenia i swoje wymagania. Wyznaczanie wartości indywidualnej ma więc określone elementy subiektywne, nie brane z rynku.

Atest