Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Cennik

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt wyceny, porad, konsultacji nie zależy od wartości nieruchomości. Jest natomiast uzgadniany po sprecyzowaniu celu wyceny, rodzaju nieruchomości oraz zakresu niezbędnych do wykonania czynności.

Opłata za wycenę jest uzależniona od następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • kwalifikacji rzeczoznawcy majątkowego
  • terminu i warunków wykonania
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. W celu ustalenia kosztu wyceny kliknij tutaj.

Atest